Koi bhookha menengai ki wajah se,         koi badti kamar ki wajah se,
dono ko hai thakan,bhala kya karei bhagwaan/
koi roye hai apno k liye,
koi roye hai parayo k liye,
dono hi pareshan,bhala kya karey bhagwan/
koi gum mein sharab peeta hai,
koi sharab khushi mein peeta hai,
dono kuch din kay mehmaan,
bhala kya karey bhagwan/
koi chodey ghar aap hi zindagi bananey ko,
koi chodey zindagi ghar bananey ko,
dono hi mahan,bhala kya karey bhagwan/
koi ibadat karei ram ki,
koi poojey allah,
dono ek hi naam,bhala kya karey bhagwan/
koi loote janta ko,
koi marey janta ko,
dono mei shaitan,bhala kya karey bhagwan/
koi samjhey  bura mujhko,
koi bhala mujhko samjhey,
dono ko ‘raaj’ ka salam,bhala kya karey bhagwan….

Posted from WordPress for Android